Gezinshuis Grip

Ruimte om
jezelf te zijn.

Vragen?

Wij bieden 24uurs-zorg in een gezinsomgeving met twee professionele opvoeders die het dagelijks aanspreekpunt zijn. Hierbij worden wij ondersteund door pedagogisch medewerkers, een gedrags-wetenschapper, een systeemtherapeut, stagiaires, een huishoudelijk medewerker en (vaste) vrijwilligers.

 

 

Veel tijd investeren geeft ons energie

Wij zijn Sophie van der Graaf en Joeri Greeve. Onze visie op het werken met jeugdigen en hun netwerk in combinatie met de ambitie om wonen en werken te combineren sluit goed aan bij rol van gezinshuisouder.

Gezinshuis.comJIM Werkt