Gezinshuis Grip

Ruimte om
jezelf te zijn.

Vragen?

Waarom een gezinshuis?

De motivatie om ons gezinshuis te beginnen komt voort uit onze wens om jeugdigen die niet thuis kunnen wonen, kwalitatief goede zorg te bieden die bij hen past. Door onze ruime ervaring in het werkveld hebben wij van dichtbij kunnen ervaren dat dit, ondanks de juiste bedoelingen, momenteel niet altijd goed lukt. Jeugdigen en hun Ouders hebben in het huidige zorglandschap vaak te maken met vele verschillende hulpverleners die niet goed met elkaar samenwerken en daarnaast is de organisatie van de zorg versnippert en onduidelijk.  Doordat wij een kleinschalige organisatie zijn, kunnen wij persoonsgerichte zorg bieden waarbij het doel is intensief samen te werken met het netwerk van de jeugdige. Wij willen dit doen middels de JIM aanpak. Gezinshuis Grip biedt een warm en professioneel thuis waar het kind zich goed kan ontwikkelen doordat er stabiliteit en continuïteit geboden kan worden door vrijwel altijd de zelfde gezichten. Beiden zijn wij hoger opgeleid (bachelor en master) binnen het werkveld en hebben wij een ruime werkervaring.

We zijn ervan overtuigd dat de kracht van deze kleinschaligheid ook voortkomt uit de integrale vorm van management die je zelf voert als gezinshuisouder: de verantwoordelijkheid dragen voor je eigen onderneming houdt voor ons in dat je staat voor de keuzes die je maakt en in de positie bent zelf te sturen op verbeteringen of veranderingen.

We zijn gewend veel tijd en energie in ons werk te steken en vinden het belangrijk invloed te hebben op de manier waarop we werken. Dat geldt zeker ook voor de behandelresultaten die we leveren.