Gezinshuis Grip

Ruimte om
jezelf te zijn.

Vragen?

JIM (jouw ingebrachte mentor) 

Joeri is getraind in de JIM aanpak. In deze aanpak zitten veel aspecten die wij graag zouden willen verwerken binnen ons gezinshuis. Een uithuisplaatsing wordt gezien als iets traumatisch en schadelijks voor kinderen. Door binnen ons gezinshuis aan het werk te gaan met de kinderen in samenwerking met hun netwerk, hopen we dat de situatie op een adequate manier sneller kan worden omgedraaid voor zowel de kinderen als het netwerk.

Het netwerk is en blijft het belangrijkste wat er is voor het kind. Een belangrijk onderdeel van de behandeling binnen het gezinshuis is te verkennen welke mogelijkheden er zijn tot samenwerking met het netwerk.

Naar de website