Gezinshuis Grip

Ruimte om
jezelf te zijn.

Vragen?

Gezinshuis.com

Om de kwaliteit binnen het gezinshuis te kunnen waarborgen gaan wij samenwerken met Gezinshuis.com. Gezinshuis.com is een landelijke franchiseorganisatie en netwerkpartner voor gezinshuizen. Zij begeleiden gezinshuisouders bij de start van hun gezinshuis en ondersteunen hen bij de dagelijkse praktijk. Middels een franchiseformule borgen zij de kwaliteit van verblijf en ontzorgen zij gezinshuisouders. Bij gezinshuis.com zijn inmiddels 183 gezinshuizen aangesloten. Gezinshuis.com ziet toe op de kwaliteit binnen het gezinshuis middels het keurmerk “kwaliteit in professioneel opvoeden” (iso 9001).  Daarnaast bieden zij coaching, administratieve ondersteuning en begeleiding bij het opzetten van het gezinshuis.   

Een ander voordeel van de samenwerking is de jarenlange ervaring binnen de gezinshuiszorg en het grote netwerk dat gezinshuis.com inmiddels heeft opgebouwd.

Naar de website